Kamis, 26 November 2015

Islam Memuliakan Wanita

Rasulullah SAW. membuat empat garis seraya berkata: “Tahukah kalian apakah ini?” Mereka berkata: “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.” Nabi SAW. lalu bersabda: “Sesungguhnya wanita ahli surga yang paling utama adalah Khadijah binti Khuwailid, Fathimah binti Muhammad SAW., Maryam binti ‘Imron, dan Asiyah binti Mazahi.” (Mustadrak Ash Shahihain 2:497). Sabda Rasulullah SAW. yang lain:

Baca Selanjutnya >>> http://bit.ly/1lNj3g8

1 komentar: