Selasa, 24 November 2015

Ibu Hebat Pencetak Generasi Tangguh

Ibu hebat adalah Ibu yang mempunyai kepribadian Islam (Syakhshiyyah Islamiyyah) dan mampu menjalankan peran ibu. Ketika seorang Ibu mempunyai kepribadian Islam, maka ia akan menjadikan Aqidah Islam sebagai landasan di dalam berfikir dan berbuat. Ia juga memahami potensi dirinya dan mampu mengoptimalkan dalam rangka mencetak anak unggul. Untuk menjadi ibu tangguh juga harus mengetahui dan

Baca Selanjutnya >>> http://bit.ly/1jiN7yh

0 komentar

Posting Komentar